Algemeen

Het woon- en zorgcentrum zoals het nu bestaat is nog niet zo oud. De oorsprong dateert reeds van...
De naam Ten Anker is uiteraard ontleend aan de ligging aan de zee. Een anker staat symbool voor...
Als één van de vele takken van de levensboom van de Zusters van Maria is het Woon- en Zorgcentrum...
In 2008 werd gestart met de renovatie van de oude gebouwen en een uitbreiding van 46...