Algemene zorg

Een multidisciplinair team zorgt ervoor dat elke bewoner zich geborgen en gelukkig kan voelen in Ten Anker. Op elke afdeling leidt de hoofdverpleegkundige een team van verpleegkundigen en zorgkundigen die alle bewoners bijstaan in de dagelijkse verzorging, met de nodige discretie en respect.

Om op een professionele manier tegemoet te komen aan de zorgvraag is het noodzakelijk dat sommige medewerkers zich bekwamen in één facet van de zorg. Zo worden zij “specialist” binnen hun domein en zijn ze het aanspreekpunt voor collega’s van alle diensten. Zij volgden een langdurige opleiding en scholen zich jaarlijks bij in hun specialisatie om op de hoogte te blijven van de allernieuwste tendensen binnen hun domein.

In ons WZC werken volgende referenten:

 • referent dementie
 • referente ergonomie (tilcoach)
 • referente diabetes
 • referente voeding
 • palliatief coördinator
 • referente verpleegkundige wondzorg
 • referente pijn
 • referente mondzorg
 • referente hygiëne
 • referent muziek in zorg
 • referente elektronisch zorgdossier

Een team van kinesitherapeuten staat in voor de noodzakelijke kinesitherapeutische behandelingen. Er is een ingerichte kinézaal ter beschikking van alle bewoners. 

Het ergo-animatieteam biedt dagelijks een activiteitenprogramma aan zodat de bewoners hun dag zinvol kunnen invullen. De ergotherapeuten ondersteunen ook het zorgteam bij het stimuleren van de bewoners bij activiteiten van het dagelijks leven en het behouden van hun zelfredzaamheid.

Een logopediste en diëtiste vullen het multidisciplinair team aan in de begeleiding van bewoners op vlak van eventuele spraakproblemen, slikstoornissen en dieetvoeding.

Alle andere medewerkers van Ten Anker, zoals de administratieve diensten, schoonmaak, organisatiehulpen, technische dienst en keuken vormen uiteraard ook onmisbare schakels binnen de dienstverlening.