Logopedie

Onze logopediste, Lisa Goemaere, is het aanspreekpunt binnen het WZC voor alle bewoners met communicatie- en/of slikproblemen. Ze studeerde af in juni 2013 aan de Arteveldehogeschool in Gent. Zij liep stage in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een zelfstandige groepspraktijk.

Als afgestudeerde logopediste begon ze in een logopedische groepspraktijk te werken. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen konden bij haar terecht voor leerproblemen, (neurogene) taal- en spraakstoornissen en slikproblemen. 

Onder communicatiestoornissen worden problemen met betrekking tot de taal, de spraak, de stem en het gehoor verstaan. De therapie die ze geeft is gericht op het herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en het veilig laten verlopen van het maaltijdgebeuren. Een nauwe samenwerking met de diëtiste en de ergotherapeuten resulteert in een optimale begeleiding van de bewoner met specifieke noden.

Net als de diëtiste en de psychologe biedt onze logopediste ook externe dienstverlening aan. Dit betekent dat ook mensen die niet in het woonzorgcentrum verblijven beroep kunnen doen op haar expertise.

Kinderen en volwassenen kunnen bij haar terecht voor informatie/advies, begeleiding, onderzoek en/of behandeling bij:

-          een articulatiestoornis

-          afwijkend mondgedrag

-          een motorische spraakstoornis (dysartrie)

-          een neurogene taalstoornis (afasie)

-          een taalontwikkelingsstoornis

-          een lees-, schrijf-, rekenstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

-          slikproblemen

 

Zij is een geconventioneerd therapeut en hanteert dus de wettelijke RIZIV-tarieven. Voor een groot aantal behandelingen is er,  mits aan bepaalde voorwaarden voldaan, een tegemoetkoming via de mutualiteit voorzien.

Lisa is ook lid van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Dit houdt in dat ze op de hoogte wordt gehouden van nieuw werk- en testmateriaal, veranderingen in de nomenclatuur, …

Door zich regelmatig bij te scholen, blijft ze op de hoogte van de nieuwe tendensen.

 

U kan met Lisa een afspraak maken van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur. Dat kan zowel in Ten Anker, als in Medihaven.

U kan Lisa contacteren via mail: logopedist@tenanker.be of telefonisch op: 0492 72 54 90

CONTACTEER LOGOPEDIE