Tijdelijk verblijf

Kortverblijf

Het centrum voor kortverblijf biedt de mogelijkheid om voor een korte, vooraf vastgelegde periode bij ons te verblijven. Het woonzorgcentrum beschikt over 10 kamers voor kortverblijf, voorzien van alle basiscomfort en aangepast meubilair. Deze kamers zijn verspreid over de 3 afdelingen, waardoor de zorg geïntegreerd wordt in de dagelijkse werking van de dienst. Bij een opname in kortverblijf kan er eveneens gebruik gemaakt worden van alle diensten die het WZC aanbiedt. Naar het einde van het kortverblijf toe, kan de sociale dienst u mee helpen zoeken naar een gepaste oplossing wanneer terugkeer naar huis (nog) niet mogelijk is.

Beschikbaarheden kunt u steeds nakijken op de website: www.kortverblijven.be

Crisisopvang

In noodsituaties kan voor een periode van maximaal 7 dagen een oplossing geboden worden met crisisopvang. Eén kamer in Ten Anker wordt voorbehouden voor crisisopvang.