Links

De thuisverpleging van Ponton (www.thuisverplegingnieuwpoort.be) is een professionele groepspraktijk en maakt deel uit van het woon- en zorgcentrum Ten Anker vzw te Nieuwpoort. We kunnen alle kennis en expertise vanuit het WZC doorgeven naar de thuiszorg en zo alle groepen in de maatschappij bereiken, van jong tot oud, mensen met een beperking,… ongeacht hun zorgbehoefte.

     
VINSO of Vrij Initiatief Samenwerking Ouderenzorg (www.vinso.be) is een samenwerkingsinitiatief van vier woonzorgcentra die opgericht werden door de Congregatie “Zusters van Maria” Ingelmunster, zijnde : het WZC Maria Rustoord in Ingelmunster, het WZC Sint Jozef in Sint-Michiels, het WZC Ten Anker in Nieuwpoort en het WZC De Groene Verte in Merkem. Later werd VINSO uitgebreid met het WZC Sint-Anna in Eernegem, het WZC Mater Amabilis in Wervik en WZC Cassiers in Houthulst. De jongste uitbreiding dateert uit 2013 en omhelst het WZC Maria’s Rustoord in Dadizele en het WZC Godtsvelde – Blijvelde in Kortemark.
    
Zorgnet-Icuro (www.zorgneticuro.be) is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk.
     
Caritas West-Vlaanderen vzw verenigt (www.caritaswest.be) personen en verantwoordelijken van voorzieningen die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie West-Vlaanderen. Caritas West-Vlaanderen verleent ondersteunende diensten aan de voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro of het Vlaams Welzijnsverbond.
     
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (www.dementie.be) en de regionale expertisecentra dementie willen op vraag, personen met dementie en hun omgeving een aanspreekpunt bieden dat de vraag met kennis van zaken erkent, beantwoordt of zorgt dat ze op de juiste plek terecht komt. Zij willen voor personen met dementie en hun omgeving mogelijkheden bieden tot uitwisseling van informatie en ervaringen of dit faciliteren.
     
Alzheimer Liga Vlaanderen vzw (www.alzheimerliga.be): een patiënten- en vrijwilligersorganisatie van, voor en door familieleden en mantelzorgers van personen met (jong)dementie. De Liga is hét aanspreekpunt voor personen met dementie, hun mantelzorgers, andere naasten én familiegroepen.
   

De naam van onze school ‘Ic Dien’ (http://www.icdien.be/) is Oudnederlands voor ‘ik dien’.
De fundamentele waarde van een verpleegkundige is dat hij/zij bekwaam is, maar ook dat hij/zij ten dienste staat van wie hulpbehoevend is. “Dienen” betekent dat men met fijngevoeligheid een goede zorg verleent.
   
Vroegtijdige Zorgplanning in West-Vlaanderen lanceert de website www.VZPwvl.be. Op de website kan je terecht met vragen over het thema, je kan er activiteiten, voordrachten en vormingen in verband met het thema terugvinden in een agenda, een spreker zoeken, grasduinen in literatuur en wetenschappelijke artikels, advies vragen aan collega’s …